Samenwoners

 

Het is voor samenwoners van belang om diverse zaken goed te regelen. Immers in vele gevallen kunnen zij gelijk gesteld worden met gehuwden, mits samenlevingsovereenkomst en/of testament aanwezig is.

Het al dan niet opstellen van deze documenten maakt het verschil dat u bijvoorbeeld:

- de gezamenlijke woning of van de langstlevende is of met de familie van de overledene moet worden verdeeld

- de hypotheekrente bij het hoogste inkomen kunt aftrekken;

- voor de erfbelasting in het laagste tarief valt;

- de kinderen al dan niet hun erfdeel pas kunnen opeisen als de langstlevende is overleden;

- de pensioenrechten opgebouwd door uw partner overgaan op u;

- of u al dan niet erfgenaam van elkaar bent;

- enz.