Goede doelen

ANBI en SBBI
Algemeen Nut Beogende Instellingen en
Sociaal Belang Beogende Instellingen


Twee structuren waaraan verenigingen/stichtingen/organisaties, hierna: instellingenkunnen voldoen om voor de Successiewet* en Inkomstenbelastingwet voor een gunstiger fiscaal regime in aanmerking te komen.

Als men schenkt kan het schenkingstarief oplopen tot 40%. De wetgever heeft geregeld dat schenken aan een instelling met een goed doel fiscaal niet belemerd dient te worden.
Voorts geldt als men een schenking doet in de juiste vorm en tenminste de schenkingsverpilichting aangaat voor een periode van 5 jaar dat deze verplichting geheel voor de inkomstenbelasting aftrekbaar is zonder enige drempel.

Om grip te houden wat een goed doel is en wat niet, dient men te voldoen aan de eisen van een ANBI/SBBI. Deze status kan men verkrijgen door het indienen van een verzoek bij de fiscus.

Enkele belangrijke eisen ANBI
- de activiteiten dienen voor 90% te bestaan uit activiteiten ten algemene nutte;
- de (notariële) statuten moeten bepalingen bevatten dat bij het opheffen van de instelling het restvermogen wordt aangewend voor een verglijkbaar doel.
- het bestuur dient zodanig te zijn samengesteld dat niet de leden van één gezin/familie de beslissingsmacht hebben.  

Omdat zeer veel instellingen niet aan de ANBI eisen voldoen (bv. de voetbalclub, de muziekvereniging) is er met ingang van 1-1-2010  een nieuwe regeling genaamd SSBI. Voor de SBBI geldt niet de 90% eis.
Een SBBI heeft ook de faciliteiten van de Successiewet. Om in aanmerking te komen voor de faciliteiten van de Inkomstenbelasting dient de instelling tenminste 25 leden te hebben. Stichtingen kennen geen leden en kunnen mitsdien alleen ANBI zijn.

Voor uitvoerige informatie kan men ook de site www.belastingdienst.nl raadplegen en dan zoeken op ANBI.