Testamentvormen

De meest voorkomende testamentvorm bij gehuwden is op dit moment de Wettelijke verdeling. In zo'n testament wordt aangeknoopt aan het wettelijk stelsel inhoudende dat alle goederen en schulden worden toegedeeld aan de langstlevende. De kinderen erven ook. De kinderen krijgen toegedeeld een vordering in geld op de langstlevende pas opeisbaar als de langstlevende ook is overleden.

Soms is het verstandig dat de vorderingen eerder door de kinderen kunnen worden opgeeist (denk aan opname van de langstlevende in een zorginstelling of verpleegtehuis, bijstand, hertrouwen, enz.).Voorts is de rol van de executeur veel belangrijker geworden sinds de invoering van het nieuwe erfrecht per 1-1-2003.
Ondernemers, mensen met een bovengemiddeld vermogen en mensen die een echtscheiding hebben meegemaakt hebben vaak behoefte aan een uitgebreider of ander testament.
Naast de reeds aangegeven redenen genoemd onder het tabblad fiscaal, dient u bijvoorbeeld te denken aan wie moet mijn onderneming leiden als ik overlijd. Hoe verzorg ik enerzijds de langstlevende optimaal en voorkom ik dat van mijn vermogen een groot deel naar fiscus of "de koude kant" van de familie gaat.
Hoe moet de regeling luiden als een van mijn kinderen gaat scheiden?
Het toekennen van een klein erfdeel aan de langstlevende maar tevens het opnemen van diverse legaten aan de langstlevende kan ook een manier zijn om uw nalatenschap te plannen.
Een andere mogelijkheid is het benoemen van de partner tot erfgenaam en in het testament tevens bepalen dat als de partner overlijdt waar dan het (rest-) vermogen naartoe moet.
Vergeet naast de testamentvorm niet uw eventuele huwelijkse voorwaarden en verzekeringspolissen om uw vermogen optimaal te plannen