Nalatenschappen

 

  Na overlijden:

als iemand overlijdt komen zijn bezittingen en schulden toe aan zijn erfgenamen. Bij het Centraal Testamentenregister (CTR) kan men opvragen of iemand in Nederland een testament heeft gemaakt. Voor het verkrijgen van inlichtingen uit het CTR kunt u zich wenden tot de notaris.

Erfgenamen:

tot de meeste nalatenschappen behoort in ieder geval een bankrekening. Na een overlijden blokkeert de bank meestal de bankrekening(en). De rekeninghouder is immers overleden en de erfgenamen treden als rechtsopvolgers in de plaats. De notaris kan de verklaring van erfrecht opstellen waarin wordt vastgelegd wie de erfgenamen zijn en wie nu over die rekening(en) kunnen beschikken. Dikwijls wordt dan aan één van de erfgenamen volmacht gegeven, waardoor deze mede namens de overige erfgenamen kan handelen. Voordat de verklaring van erfrecht wordt opgesteld legt de notaris uit wat het betekent om erfgenaam te zijn.

Erfbelasting:

de erfgenamen kunnen erfbelasting verschuldigd zijn over het geërfde vermogen. De wetgever heeft wel bedragen vrijgesteld. Over de vrijstellingen voor het lopende jaar en verdere informatie over de verschuldigde erfbelasting kan de (kandidaat)notaris u informeren.

Afwikkeling van een nalatenschap:

naast het opmaken van een verklaring van erfrecht is het opmaken van een aangifte erfbelasting één van de taken van de (kandidaat)notaris bij de behandeling van een nalatenschap. Ook bij het verdelen van een nalatenschap wordt vaak een notariskantoor ingeschakeld. Een notariële akte is zelfs noodzakelijk als een onroerende zaak (bijvoorbeeld een woningwordt verdeeld, of als een onroerende zaak op grond van een legaat in een testament moet worden afgegeven.