Testamenten

altTestament

Bij overlijden gaan uw geld en/of goederen over op uw erfgenamen. Als u niets regelt vererft uw vermogen volgens de bepalingen van de wet. Dikwijls is het verstandig een testament op te laten stellen, zodat u ervan verzekerd kunt zijn dat uw vermogen vererft zoals u dat wilt.

Zelf uw situatie regelen
Bijvoorbeeld kunt u in een testament zaken laten vastleggen als voogdij/bewind over uw kinderen / het vermogen dat zij van u erven. Ook kunt u een bepaling laten opnemen waarmee u bereikt dat hetgeen de erfgenamen van u erven uitsluitend aan hen toekomt en niets aan hun partners/echtgenoten - ook niet als uw erfgenaam gaat scheiden en is gehuwd in gemeenschap van goederen.

Als er iets verandert
Wanneer bestaat er aanleiding om uw testament te wijzigen?
Bij het opstellen van uw testament zullen de (kandidaat) notarissen van ons kantoor u op deskundige en onafhankelijke wijze adviseren. Wij raden u echter aan de inhoud van uw testament eens in de paar jaar te checken. De wet kan immers wijzigen en ook uw situatie kan veranderen.
Als u bijvoorbeeld gaat trouwen, gaat samenwonen, of als u kinderen krijgt of kleinkinderen, kan dat een reden zijn uw testament aan te passen aan de alsdan geldende omstandigheden. Hierbij is van belang dat ook het wijzigen of zelfs vernietigen van uw testament door de notaris dient te gebeuren (in de meeste gevallen). Het enkel verscheuren van uw testament of het aanvullen van een testament door uzelf is niet geldig.