Ondernemingsrecht

alt

Ondernemingsrecht

De werkzaamheden op dit terrein betreffen ondermeer het oprichten van een B.V./N.V. Het aangaan van een firma/v.o.f. of maatschap, commanditaire vennootschap of coöperatie.
Tevens vallen hier onder een aandelenoverdracht, (de)certificering van aandelen, fusies en splitsingen, statutenwijzigingen en het opzetten van beschermingsconstructies (waaronder begrepen het regelen dat een van de kinderen de onderneming kan voortzetten zonder zeggenschap van de andere kinderen, zulks met dien verstande dat geprobeerd wordt de kinderen qua vermogen zoveel mogelijk gelijk te stellen).

Tevens valt hieronder het oprichten van stichtingen en verenigingen en bijbehorende statutenwijzigingen.