Aandelenoverdracht

Een aandelenoverdracht is eigenlijk niets anders dan een overdracht vergelijkbaar van een woonhuis, maar dan gaat het om aandelen. Ook bij een aandelenoverdracht zal de notaris controleren of de verkoper eigenaar is. Daartoe dient de verkoper het eigendomsbewijs te tonen (meestal of de oprichtingsakte of de voorgaande aandelenoverdracht). Helaas bestaat er voor aandelen geen kadaster. Om aan dit gebrek enigzins tegemoet te komen kennen we een aandeelhoudersregister. In dit register wordt bijgehouden wie aandeelhouder is. Daarnaast staat er in vermeld bij welke notaris de oprichting en eventuele statutenwijziging heeft plaatsgevonden.
Voorts wordt nog vruchtgebruik en pandrecht vermeld.
In plaats van aandelen overnemen kan men ook zelf een besloten vennootschap oprichten. Dit gaat tegenwoordig ook vrij snel en heeft als voordeel dat men zeker weet dat men een "schone" besloten vennootschap heeft.