Besloten vennootschap

alt

Besloten vennootschap

Een besloten vennootschap wordt meestal opgericht om aansprakelijkheid te voorkomen en/of fisale faciliteiten.

Voor het oprichten van een B.V. is geen minimale kapitaalstorting meer vereist van € 18.000,00. Men kan oprichten met 1 euro aandelenkapitaal.

De statuten van de B.V. vermelden het doel. Buiten het doel bestaat de B.V. niet en handelt u niet namens de B.V..

De B.V. vemindert uw aansprakelijkheid. In een aantal gevallen blijft u toch persoonlijk aansprakelijk ondermeer bij onbehoorlijk bestuur alsmede in geval van het niet tijdig melden bij fiscus en sociale instanties van betalingsonmacht. Ook het niet tijdig deponeren van de jaarstukken leidt tot aansprakelijkheid.

Voor de direkteur groot aandeelhouders zijn er diverse extra aandachtspunten zoals het verhuren van een onroerende zaak die u prive toebehoort of het verstrekken van geldleningen aan eigen B.V.
Indien u dit van plan bent is het raadzaam vooraf advies in te winnen over de diverse fiscale gevolgen.Wij zijn u graag van dienst.