Stichting & Vereniging

Het onderscheid tussen de vereniging en stichting is ondermeer dat de stichting geen leden kent en de vereniging wel.Ze kunnen beide hetzelfde doel hebben. Bij een stichting kan het bestuur dit zelfstandig regelen. Bij een vereniging moet er uiteindelijk rekening en verantwoording aan de leden worden afgelegd en deze leden kunnen zelfs een nieuw bestuur benoemen.

Zowel een vereniging als een stichting is een rechtspersoon, dat wil zeggen drager van eigen rechten en verplichtingen.
Bij de vereniging maakt de wet onderscheid in verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid (daarvan zijn de statuten in een notariële akte opgenomen) en;
verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid (de andere verenigingen)

Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan in beginsel dezelfde verpichtingen aangaan als een natuurlijk persoon (Deze vereniging kan onroerende zaken in eigendom hebben, hypotheek daarop vestigen en kan erfgenaam zijn).

Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kan geen onroerende zaken verkrijgen en geen erfgenaam zijn. Daarnaast zijn de bestuurders naast de vereniging persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de vereniging.

Voor het exacte onderscheid en de gevolgen daarvan kunt u altijd een afspraak maken met een van de medewerkers van ons kantoor