Onroerende zaken

Bij onroerende zaken denken we in de eerste plaats aan de aankoop van een huis en de bijbehorende hypotheek. Er vallen echter ook meer zaken hieronder, te denken valt aan erfdienstbaarheden, kettingbedingen, erfpacht, opstalrecht, splitsing in appartementsrechten, pachtovereenkomsten, koopopties, overdrachten onder voorbehoud van een genotsrecht, kavelruil, aanbiedingsplichten of meerwaardeclausules bij verkoop van de woning, huurovereenkomsten. Een aantal van de hierboven genoemde zaken treft u nader omschreven aan op de tabbladen hiernaast.