Erfpacht/koopgarant

Erfpacht kwam voorheen vooral voor in de grote steden en bij grote organisaties. Tegenwoordig zijn ook woningstichtingen op dit gebied actief. 
De woningstichtingen gebruiken erfpacht met name in het kader van het aanbieden van een woning "te woon". In die variant kan met kiezen voor eewigdurende erfpacht. Deze vorm benadert eigendom, echter met een aantal belangrijke uitzonderingen. Het voordeel van deze vorm is echter dat men relatief voordelig toe kan treden tot de woningmaarkt. Bij verkoop moet men daartegnover ook een deel van de meerwaarde sinds de aankoop afstaan. Voorts is men verplicht (in de variant: koopgarant) de woning te koop aan te bieden aan de woningstichting. De woningstichting is verplicht deze woning te kopen (of aan een derde aan te wijze derden te laten overdragen).Een groot voordeel in deze tijd is dat men nu al een koper heeft. Tegenover deze voordelen staat naast genoemde meedelen in de meerwaarde door de woningstichting dat er een beperking is in de hypotheek. Men mag geen grotere hypothecaire inschrijving aangaan dan 108% van de koopsom van de woning bij nieuwbouw of 112% bij bestaande bouw. Bij een voorgenomen verbouwing mag bij dit bedrag nog 10% bijgeteld worden).
Let op dat alhoewel koopgarant een landelijke regeling is, de voorwaarden per woningstichting kunnen afwijken. Een voorbeeld daarvan is dat de woningstichting Wonion niet de eis stelt van een hypotheek met nationale hypotheekgarantie. Het niet stellen van die eis geeft koper ruimere financieringsmogelijkheden.