Huis & hypotheek

Huis & hypotheek

Bij een overdracht van een woning komt vaak meer kijken dan men denkt. De verkoper dient zijn hypotheek af te lossen. Een groot aantal banken kent een opzegtermijn van een maand. Ook de koper zal zijn hypothecaire geldlening tijdig dienen te regelen. Ook hier geldt dat de notaris meestal 3 a 5 dagen van tevoren de gelden dient op te vragen. Dit kan meestal pas nadat de stukken door de bank aan de notaris zijn verzonden. Denk hieraan bij het maken van een afspraak over de overdrachtsdatum.

Bij veel hypotheken wordt een levensverzekering met partnerverklaring afgesloten. Banken geven vaak aan dat het al dan niet opnemen van de partnerverklaring met de notaris moet worden overlegd. Bij het tekenen van de akte bent u te laat voor dit overleg. Om u een goed beeld te kunnen vormen van wat u tekent dient u tijdig overleg te voeren met de notaris. Vraag in ieder geval ook de brochure Hypotheek, levensverzekering en partnerverklaring op.
Als u als ongehuwde een woning koopt is het van groot belang een samenlevingsovereenkomst en eventueel testamenten af te sluiten. U bent immers geen erfgenaam van elkaar op grond van de wet. Voorts is de samenlevingsovereenkomst van belang voor de hypotheekrenteaftrek en het tarief van de erfbelasting (tot 1-1-2010: Successierecht).