Volmachten

Volmachten zijn er in vele soorten. U kunt volmacht verlenen tot het tekenen van een specifieke akte. Voor een volmacht tot hypotheekverlening en volmacht tot het tekenen van huwelijksvoorwaarden zijn bijzondere volmachten vereist.

Naast genoemde volmachten wordt steeds vaker een notariële volmacht (ook wel levenstestament genoemd) gemaakt in verband met de toenemende ouderdom. Het kan voorkomen dat u op oudere leeftijd in een situatie komt dat u moeilijk of niet uw wil kunt verklaren. U kunt dan geen overeenkomsten meer tekenen. Als dit aan de orde is en er moet een overeenkomst door u getekend worden is er vaak geen andere optie dan onder bewindstelling of curatele. U kunt dit zware middel echter voorkomen door in de periode dat u nog gezond van geest bent een notariële volmacht te verlenen, meestal aan alle of bijna alle kinderen tezamen. Zij kunnen dan namens u tekenen. Ook is het mogelijk dat echtgenoten (of samenwoners) elkaar over en weer volmacht verlenen. Regel dit tijdig. Het is eventueel nog mogelijk dit uit te breiden door vast te leggen hoe de laatste levensfase eruit moet zien(euthanasie).

 Een andere situatie waarin de notariële volmacht wordt gebruikt is bij uitzending naar het buitenland. Zorg voor een goede volmacht zodat de achterblijvers in Nederland alle zaken voor u kunnen regelen. Een dergelijke volmacht wordt meestal voor een bepaalde tijd verleend, deze dient immers weer te vervallen als u in Nederland bent.